A Pro Regno Hungariae Alapítványról

Alapítványunk célja

Alapítványunk 2016-ban alakult, működését a Fővárosi Törvényszék ugyanebben az évben hagyta jóvá. Alapcélja, hogy a magyarság eredeti államformájához, az apostoli királysághoz fűződő közjogi, államelméleti, politikai hagyományokat kutassa, feltárja és az eredményeket korszerű formában bemutassa, az ehhez kapcsolódó eseményeket támogassa és szervezze. Együttműködést kezdeményezzen minden olyan szervezettel és magánszeméllyel, akik azonosulnak ennek az alapcélnak a megvalósításában.

Alapítványunk az alapcél szerinti tevékenységének keretein belül részt kíván venni ismeretterjesztésben, kiadványok készítésében, rendezvények, konferenciák szervezésében, hagyományőrző tevékenységekben is.


Az alapítvány a fenti céljait az alábbi konkrét tevékenységekkel kívánja megvalósítani:

- ismeretterjesztés: előadások, kisebb szemináriumok, megbeszélések szervezése, lebonyolítása. E körben együttműködni kíván minden olyan szervezettel (oktatási, kulturális, társadalmi) és médiummal, amelyek segítik ebben a tevékenységben, a kívánt nyilvánosság elérésében.

- kiadványok készítése: könyvek, brosúrák, kisebb nyomtatott anyagok, online tartalmak elkészítése az alapcélban megjelölt témában.

- rendezvények, konferenciák szervezése: alkalmanként tudományos-, és ismeretterjesztő szándékkal rendezvények, konferenciák szervezése, illetve más szervezetek, magánszemélyek, közösségek által szervezett hasonló rendezvényekhez való csatlakozás, illetve ezeknek az Alapítvány lehetőségeihez mérten való szakmai és/vagy anyagi támogatása.

- hagyományőrzés: megemlékezések megtartása az alapcélban megjelölt témában, önállóan vagy más szervezetekkel közösen.

Alapítványunk kuratóriuma:

dr. Uhel Péter (elnök)

dr. Némethy Zsolt

Pető Zoltán

Pánczél Hegedűs János

Az Pro Regno Hungariae Alapítvány stratégiai partnerként együttműködik és támogatja a Regnum! Portált ( www.regnumportal.hu) valamint a Magyar Királyságért Ligát.

Alapítványunk nyilvántartási száma: 01-01-0012317

Alapítványunk székhelye:

1117 Budapest, Nádorliget u. 7A. II. emelet 213.


Alapítványunk számlaszáma: 10409015-50526789-65561010 (K&H Bank Zrt.)

Kérjük, hogy támogassa munkánkat felajánlásával, adományával!